Särskilda objekt

Regionförvaltningsverket (RFV) övervakar genomförandet av räddningsplanerna och övningarna som upprättats av räddningsverket.

Räddningsverket ska i samarbete med den behöriga verksamhetsidkaren upprätta en extern räddningsplan för olyckor för områden där det finns:

  • en kärnanläggning
  • en produktionsanläggning som hanterar farliga kemikalier och sprängämnen
  • en deponi för utvinningsavfall
  • en bangård för transport av farliga ämnen
  • ett hamnområde för transport och förvaring av farliga ämnen.

I räddningsplanen definieras de åtgärder med vilka olyckor och de följder som orsakas av dem kan begränsas och hanteras så effektivt som möjligt. När planen görs upp ska räddningsverket höra de invånare som riskerar att utsättas för fara och i tillräcklig grad samarbeta med myndigheterna i det berörda området och angränsande områden. Räddningsverket och verksamhetsidkaren ska informera om planen och ordna övningar för att säkerställa att räddningsplanen fungerar.

Uppdaterad