Specialunderstöd för att stödja idrott och motion som hobby för barn och unga i mindre bemedlade familjer

Syftet med understödet är att främja bedrivandet av idrott och motion som hobby inom idrottsorganisationer för barn och unga i åldern 7–15 år från mindre bemedlade familjer. För ändamålet har anvisats 1 000 000 euro i statsbudgeten för 2019

Understödet kan beviljas till kommuner. Kommunen fördelar bidragen på det sätt den anser lämpligt till sådana registrerade föreningar på lokal nivå som ordnar idrott och motion. Kommunen eller föreningen förutsätts inte delta med egen finansiering i projektet.

De bidrag som delas ut vidare ska uppfylla ett eller flera av följande mål:

  • främja likställda, jämlika och tillgängliga möjligheter att utöva idrott och motion för barn och unga från mindre bemedlade familjer,
  • att göra det möjligt för barn och unga som löper risk att marginaliseras att vara aktiva i en idrottsförening,
  • att förhindra att deltagandet avbryts, dvs. drop out-fenomenet, genom att få barn och unga från mindre bemedlade familjer att stanna kvar som idrottare, motionsutövare och föreningsaktiva,
  • utveckla innovativa och nya verksamhetsmodeller för att stödja bedrivandet av idrott och motion som hobby för barn och unga från mindre bemedlade familjer

Ansökningstiden börjar 19.8.2019 och slutar 30.9.2018 kl.16.15.

 

 

 

Uppdaterad