Livsmedel

Regionförvaltningsverket styr och bedömer kommunernas livsmedelstillsyn samt övervakar att livsmedelsbestämmelserna efterlevs inom sitt område. Regionförvaltningsverket bedömer de kommunala tillsynsenheternas livsmedelstillsynsplaner och hur dessa genomförs. Genom revision av livsmedelstillsynen ser man till att den kommunala livsmedelstillsynens verksamhet och resultat följer lagstiftningen och de nationella direktiven.

Syftet med livsmedelstillsynen är att trygga livsmedelssäkerheten och en säker livsmedelshantering, säkerställa god hälsomässig livsmedelskvalitet och annan kvalitet enligt livsmedelsbestämmelserna samt förhindra att livsmedel som är olämpliga som människoföda kommer ut på marknaden. Livsmedelsbestämmelserna innehåller föreskrifter om de förhållanden i vilka livsmedel tillverkas och hanteras, livsmedlens kvalitet, sammansättning och förpackningspåskrifter samt materialen som kommer i kontakt med livsmedlen.

Regional information

Livsmedel - Sydvästra Finland

Soini, Jani, tel. 0295 018 115
länsveterinär, enhetschef


e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi

 

 


Uppdaterad