Djurens hälsa och välbefinnande

Regionförvaltningsverket styr och övervakar hur lagstiftningen som tryggar djurens hälsa och välbefinnande tillämpas. Regionförvaltningsverket är dessutom behörig myndighet i vissa djurrelaterade tillstånds-, anmälnings- och registreringsärenden.

Verket styr kommunernas djurskyddstillsyn och övervakar bekämpningen av djursjukdomar inom sitt område, utarbetar regionala planer för djursjukdomar som med lätthet sprider sig samt vidtar vid behov åtgärder för att förhindra och utrota djursjukdomar som ska bekämpas.

Djurens hälsa

Läs mer Återställa

Regional information

Djurens hälsa och välbefinnande - Sydvästra Finland

Länsveterinärer

Soini, Jani, enhetschef, tel. 0295 018 115
- djursjukdomar
- animaliska biprodukter
- import, export
- märkning och registrering av djur
- styrning av och tillsyn över utövare av veterinäryrket
- tillstånd för seminverksamhet

Ahtelo, Tea, tel. 0295 018 066
- djurskydd
- djurtransport
- djurmedicinering

Haukioja Heli, tel. 0295 018 112
- inspektioner av produktionsdjurs välbefinnande
- tvärvillkor

Virtanen Sanna-Maaria, tel. 0295 018 068
- djursjukdomar
- djurhälsoprogram
- djurutställningar
- import, export
- tvärvillkor, administrativ utvidgning

Nevanpää Mari, tel. 0295 018 102
- inspektioner av produktionsdjurs välbefinnande
- tvärvillkor
 

e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi

 

 

 

 


Uppdaterad