Medicinsk behandling av djur

Regionförvaltningsverken tar hand om övervakningen av och ger anvisningar om medicinsk behandling av djur inom sitt verksamhetsområde. Genom inspektioner övervakar regionförvaltningsverket hur veterinärerna använder, överlåter och ordinerar mediciner.

Lagen om medicinsk behandling av djur har stiftats för att trygga animaliska livsmedels renhet och säkerhet. Undersökningen av förekomsten av läkemedelsrester samt andra främmande ämnen i animaliska produkter görs med prover tagna från såväl levande djur på farmer som de senare faserna i förädlingskedjan.  Däremot ska medicineringen av sällskaps- och hobbydjur ske så, att mikrobläkemedlens effekt bibehålls i vården av såväl människosjukdomar som djursjukdomar.

Uppdaterad

Oikopolut

På andra webbplatser

Lagar och förordningar