Djurskydd

Regionförvaltningsverkets (RFV) uppgift är att styra kommunernas djurskyddstillsyn samt övervaka att djurskyddslagen och bestämmelserna följs. Också regionförvaltningsverkets länsveterinärer gör djurskyddsinspektioner.

Syftet med djurskyddslagen är att på bästa möjliga sätt skydda djur mot lidande, smärta och plåga. Djurskyddslagen syftar också till att främja djurens välbefinnande och god behandling av djur. Till djurens välmående räknas deras allsidiga hälsa och en vård som beaktar deras naturliga beteendemässiga behov. Djurskyddslagstiftningen innehåller anvisningar om minimikraven för djurhållning gällande de flesta produktions- och sällskapsdjur samt försöksdjur.

Djurskydd

Läs mer Återställa
Uppdaterad