Veterinärivård

Regionförvaltningsverket styr och övervakar verkställigheten och efterlevanden av veterinärvårdslagen i kommunerna samt den privata veterinärvården i samarbete med Evira. Regionförvaltningsverket övervakar också att kommunerna förverkligar de lagstadgade hälsovårdstjänsterna för husdjur.

Med veterinärvård avses hälso- och sjukvård som gäller djur samt annan veterinärhjälp, bekämpning och förebyggande av djursjukdomar, djurskydd samt till vissa delar kontroll av livsmedelshygienen för animaliska livsmedel.

Veterinärivård

Läs mer Återställa

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad