Lokal hobbyverksamhet för barn och unga

Regionförvaltningsverken beviljar varje år understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga. Syftet med understödet är att i enlighet med de mål som undervisnings- och kulturministeriet ställt upp öka barns och ungas jämlika hobbymöjligheter. Av verksamheten förutsätts det att den innehållsmässigt är av hög kvalitet, att den ordnas regelbundet varje vecka under läsåret och att alla ska ha jämlika möjligheter att delta. Den organisation som arrangerar verksamheten får inte kräva att deltagarna ska vara eller bli medlemmar i organisationen, och eventuella deltagaravgifter ska vara skäliga för att alla ska ha möjlighet att delta.

 

UTLYSNING AV ANSÖKAN/ANVISNINGAR

Utlysning av understöd (Undervisnings- och kulturministeriet)

regional information

Ytterligare information:

Inspektör Päivi Laakkonen, tfn. 0295 018 825

Övernspektör Simo Luukkainen, tfn. 0295 018 824

Planerare Linda Mård, tfn. 029 501 8827

förnamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad

genvägar

Ansökan om understöd

på andra webbplatser