› Tillbaka till den grafiska version

Lokal hobbyverksamhet för barn och unga

Regionförvaltningsverken beviljar varje år understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga. Syftet med understödet är att i enlighet med de mål som undervisnings- och kulturministeriet ställt upp öka barns och ungas jämlika hobbymöjligheter. Av verksamheten förutsätts det att den innehållsmässigt är av hög kvalitet, att den ordnas regelbundet varje vecka under läsåret och att alla ska ha jämlika möjligheter att delta. Den organisation som arrangerar verksamheten får inte kräva att deltagarna ska vara eller bli medlemmar i organisationen, och eventuella deltagaravgifter ska vara skäliga för att alla ska ha möjlighet att delta.

regional information

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat 960 000 euro till lokal hobbyverksamhet för barn och unga. Med understödet stöds regelbundna och högklassiga fritidsaktiviteter och dagläger under barnens skollov. Understöd beviljades till sammanlagt 169 aktörer. I Södra Finlands område deltar cirka 40 000 barn och unga i de understödda aktiviteterna.

 

Målet med understödet är att med hjälp av fritidsaktiviteter öka barns och ungas delaktighet och välmående. Med understödet ökar man tillgången till hobbyer som är öppna för alla barn och unga samt ordnar innehållsrika och trygga dagläger under barnens skollov medan föräldrarna är på jobb.

De understödda fritidsaktiviteterna har mångsidigt innehåll. Med understödet stöds klubbar inom exempelvis hantverk, matlagning, motion, musik och dans. Dessutom understöddes klubbverksamhet med anknytning till uttrycks- och mediefärdigheter och miljöfostran.

Med understödet genomförs cirka 760 dagläger och 1 880 hobbyklubbar i södra Finland.

Bilaga: Understöd 2020

 

Ytterligare information:

Planerare Kaija Blom, tfn 0295 016 265

Överinspektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560

Överinspektör Liisa Sahi, tfn 0295 016 563

e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad

genvägar