RFVns förvaltnings- och utvecklingstjänster

Ansvarsområdet för regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster producerar de tjänster som regionförvaltningsverken behöver för förvaltning och utveckling av verksamheten. Ansvarsområdets har hela landet som verksamhetsområde med undantag för landskapet Åland. Personalen arbetar decentraliserat på regionförvaltningsverkens olika verksamhetsställen.

Ansvarsområdet är placerat vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Kontaktuppgifter:

Ansvarsområdet för regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
PB 150
13101 Tavastehus

fornamn.efternamn@rfv.fi

Förvaltningsdirektör Tuula-Kaarina Isosuo, tfn 0295 016 045, Tavastehus

Chef för personalenheten Timo Kähärä, tfn 0295 016 956, Joensuu
Chef för ekonomienheten Pasi Katajsito, tfn 0295 016 050, Tavastehus
Chef för enheten för informationshantering Maria Siurua, tfn 0295 017 546, Uleåborg
Chef för enheten för lokal- och materialförvaltning, Lauri Latva-Äijö, tfn 0295 018 048, Åbo
Chef för kommunikationsenheten Jaana Lehtovirta, tfn 0295 016 404, Tavastehus
Chef för enheten för allmän förvaltning Teijo Mustonen, tfn 0295 016 802, S:t Michel

Uppdaterad