Kontaktuppgifter – Norra Finland   

Öppet mån-fre klo 8.00-16.15
E-post till registratorskontoret: kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

 

Telefonväxel: 0295 017 500
Samtalets pris är den normala lokalnätverksavgiften eller mobilsamtalsavgiften.

Huvudverksamhetsstället i Uleåborg
Linnankatu 1-3, 90100 Oulu
PB 293, 90101 Oulu

Kundrådgivning i miljötillstånden p. 0295 017 678

 

E-postadresser
Den officiella adminstrativa e-postadressen: kirjaamo.pohjois(at)avi.fi
Personalens e-postadresser bildas på följande sätt: fornamn.efternamn@avi.fi
Kundrådgivning: info.pohjois(at)avi.fi

Kundrådgivning i arbetarskyddet tyosuojelu.pohjois(at)avi.fi 

 

Faktureringsadress

Adress för nätfakturor (EDI-kod): 00370245422536501
Operatör för nätfakturor: OpusCapita Group Oy, förmedlarkod: 003710948874
Momskod: FI 0245422-5
 

Ämbetsverkets ledning
överdirektör Terttu Savolainen

 

Infomation och kommunikation
tiedotus.pohjois(at)avi.fi
Ulla Karppinen, p. 0295 017 538
Juhani Rasila, p. 0295 017 543

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

oikopolut