Illustrerande bild - Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Verksamhetsområde Egentliga Finland och Satakunta. Ambetsverket har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Åbo.

Tiedotteet

Små skolor och sammansatta klasser behövs också i framtiden

Regionförvaltningsverken ordnade ett nationellt seminarium för små skolor i Tavastehus den 8-9.10.2013. Seminariet gästades av bl.a. den internationellt kände byskoleforskaren professor emeritus Karl Jan Solstad från Norge, samt lärare, rektorer, föräldrar, administratörer och forskare.

De små skolornas existens är en viktig fråga globalt. Det handlar om människors möjligheter att leva på landsbygden också i framtiden, sade professor emeritus Karl Jan Solstad i sitt öppningstal. I Finland består grundskolnätet till stor del av skolor med färre än 100 elever, vilka år 2010 var 44 procent av alla skolor. Små skolor med färre än 50 elever utgör omkring 25 procent av de finländska grundskolorna.

Det kommer att finnas små skolor, olika inlärningsmiljöer och sammansatta klasser också i framtiden. Utbildningsstyrelsen beaktar undervisningen i de sammansatta klasserna i förnyelsen av läroplanen. Sammansatta klasser finns på grund av låga elevantal och på grund av de pedagogiska fördelarna med att elever i olika åldrar samarbetar. Enligt Regionförvaltningsverkens utredningar är ca 16 procent av undervisningsgrupperna i Finland sammansatta klasser.

Sammansatta klasser har fördelar för barnets sociala fostran och egen aktivitet. En god skolgemenskap kan även förebygga skolavbrott och marginalisering. De små skolorna kan ofta erbjuda en mångsidig lärmiljö. Den åldersintegrerande pedagogiken är värdesatt internationellt och uppskattningsvis är ca 30 procent av undervisningsgrupperna sammansatta eller åldersblandade klasser.

Lärarutbildningarna behöver ge förberedelse för arbete i sammansatta klasser, samt kunskap om verksamhet som berör skolan i samhället som ett "skolan i byn- och byn i skolan"-tänkande. Inom de finländska lärarutbildningarna beaktas inte just nu verksamhetsförhållandena och särdragen i de små skolorna tillräckligt. Det finns även behov av fortbildning för lärare i små skolor på landsbygden.

De små skolorna uppfyller väl de utbildningsmål som berör gemenskap och delaktighet. Då kommunstrukturen förändras och skolnätet blir allt glesare är det viktigt med interkommunalt samarbete kring skolnätets utveckling, så att tillgängligheten till grundläggande utbildning kan tryggas för alla barn. Särskilt behöver man beakta de effekter förändringarna har för barnen och för jämlikheten inom utbildningen.

Den finländska grundläggande utbildningen har enligt internationella jämförelser varit kostnadseffektiv trots de små skolenheterna. Goda prestationer är möjliga i skolor av olika storlek i hela Finland.

Mer information:

Holappa, Arja-Sisko, KT, arja-sisko.holappa(at)oph.fi
Karlberg-Granlund Gunilla, KT, gunilla.karlberg-granlund(at)abo.fi
Kilpeläinen Risto, KT, rehtori, rikilpel(at)hotmail.com
Peltonen Taina, KT, sivistystoimenjohtaja, taina.peltonen(at)manttavilppula.fi

Kari Lehtola, sivistystoimen ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto, puh. 040 505 0740, kari.lehtola(at)avi.fi
Elisa Suutala, Lapin aluehallintovirasto, opetustoimen ylitarkastaja, puh. 0295 017 385, elisa.suutala(at)avi.fi


 

 

 

 

 

 

 

Professor emeritus Karl Jan Solstad från Norge.
Bild: Sören Granlund