Kontaktuppgifter - Sydvästra Finland

Öppet mån-fre kl. 8.00-16.15
E-post: registratur.sydvastra(at)rfv.fi, fornamn.efternamn(at)rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland (huvudverksamhetsstället)
Självständighetsplan 2
PB 22
20801 ÅBO

Telefonväxel 0295 018 000
Telefax 02 2511 820 

Riksomfattande telefonrådgivningen  i frågor om arbetsmiljön och anställningsförhållanden håller öppet kl. 9.00-15.00 tel. 0295 016 620

Priset för telefonsamtal bestäms enligt det avtal som kunden har med sin egen operatör.

 

Ämbetsverkets ledning

överdirektör Mikael Luukanen, tel. 0295 018 092
överdirektörens sekreterare, planerare Pirjo Ojanen, tel. 0295 018 052

Direktörerna för ansvarsområdena

  • Basservicen, rättskyddet och tillstånden: Pirkko Pakkala, tel. 0295 018 099
  • Arbetarskyddet: Riitta Sulameri, tel. 0295 018 168
  • Undervisnings- och kulturväsendet: Esko Lukkarinen, tel. 0295 018 089
  • Räddningsväsendet och beredskapen: Ilkka Horelli, tel. 0295 018 061

Information och kommunikation

  • regional kommunikationschef Tanja Railo, tel.0295 016 552
  • viestinta(at)avi.fi


Kontakt i arbetarskyddsärenden:

Postadress:
Ansvarsområdet för arbetarskydd
PB 22
20800 Åbo

Besökadress: Självständighetsplan 2, Åbo

Kundbetjäning vardagar kl. 8.00-16.15

Verksamhetsstället i Björneborg / ansvarsområdet för arbetarskydd oc ansvarsområdet för basservice, undervisning och kultur samt rättskydd och tillstånd
Yrjönkatu 23 28100 BJÖRNEBORG

Riksomfattande telefonrådgivning från måndag till fredag kl. 9.00–15.00: 0295 016 620

Verksamhetsstället i Mariehamn / ansvarsområdet för arbetarskydd
Torggatan 16 PB 86 22101 MARIEHAMN
 

E-postadresser:

registratur.sydvastra(at)rfv.fi
tyosuojelu.lounais(at)avi.fi
viestinta(at)avi.fi
förnamn.efternamn(at)rfv.fi

Använd skyddad förbindelse, om du sänder material som innehåller uppgifter som ska bevaras eller som annars är känsliga. Observera att den skyddade förbindelsen fungerar enbart med nedan angivna adress.  Skyddad e-post

Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.
 

E-postbilagorna får vara högst 20 MB

Om du kontaktar regionförvaltningsverket per e-post och bifogar filer till meddelandet får bilagorna vara högst 20 megabyte (MB) per e-postmeddelande. Om bilagorna är större än det här måste man göra filerna mindre eller skicka bilagorna i flera e-postmeddelanden. Du kommer väl ihåg att det är avsändaren som ansvarar för att ett e-postmeddelande kommer fram till myndigheten (8 § i lagen om elektronisk kommunikation).

Fakturering:

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland hanterar och arkiverar sina inköpsfakturor enbart som e-fakturor. Vi ber er därför skicka fakturorna som e-fakturor genom OpusCapita Groug Ab, som är statsförvaltningens e-fakturaoperatör.

Adress för e-fakturor/EDI-kod: 00371095237136201
FO-nummer:  1095237-1
Momsnummer:  FI10952371
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Ab):  E204503.  

Verksamhetsenhetskod och beställarens namn anges som referens på fakturan.

I fortsättningen återsänder vi pappersfakturor som obetalda.

Om du fakturerar en statlig myndighet, men inte har något system att sända e-fakturor med kan du skapa fakturan via Postens nätverkstjänst eller portalen Basware Supplier. Via dessa tjänster är det avgiftsfritt att sända e-fakturor till statliga myndigheter. På webbsidan www.statskontoret.fi finns anvisningar och tilläggsinformation om tjänsterna. För att ta i bruk tjänsterna behöver ditt företag ha ett FO-nummer. Om du som fakturerar saknar FO-nummer får du anvisningar om hur du ska skicka e-faktura från kundmyndigheten eller från Statskontoret, e-post verkkolaskutus(at)valtiokonttori.fi

Tillsammans med e-fakturorna tar vi också emot elektroniska bilagor till e-fakturorna. Det rekommenderade filformatet för bilagorna är pdf.

Vi tar inte emot fakturor som sänts per e-post eftersom dessa inte är e-fakturor.

Ytterligare information: talous@avi.fi

Uppdaterad