Organisation -Sydvästra Finland

 

Regionförvaltningsverket främjar regional jämställdhet genom att sköta om verkställnings-, styrnings- och tillsynsuppgifter som har samband med lagstiftningen. Regionförvaltningsverket främjar förverkligandet av grundläggande rättigheter och rättssäkerhet, tillgången på grundläggande service, miljöskydd, hållbart utnyttjande av miljön, intern säkerhet samt hälsosamma och trygga närings- och arbetsmiljöer.

 

Mikael Luukanen fungerar som överdirektör för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland (1.2.-31.3.2015). Regionförvaltningsverket har cirka 150 anställda. Huvudkontoret ligger i Åbo och de övriga  kontoren i Björneborg, och Mariehamn.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland sköter uppgifter inom följande verksamhetsområden:

  • basservice, rättskydd och tillstånd
  • undervisnings- och kulturväsendet
  • räddningsväsende och beredskap
  • arbetarskydd

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland sköter även följande riksomfattande uppgifter:

  • intern revision
  • uppgifter som hänför sig till upphandlingsverksamheten och lokalitetsförvaltningen inom regionförvaltningsverken
  • miljötillståndsärenden sköts av Regionförvaltningsverket i Södra Finland)

     

 

Uppdaterad