Regionförvaltningsverket i Lappland

Valtakatu 2
PL 8002
96101 Rovaniemi
E-post till registratorskontoret: kirjaamo.lappi(at)avi.fi
Telefonväxel: 0295 017 300
Öppet mån-fre klo 8.00 - 16.15

 
 
 
 
 
 

Aktuellt just nu

RFV i Twitter