Kontaktuppgifter - Västra och Inre Finland

Öppet mån-fre kl 8.00-16.15

Huvudsverksamhetsstället i Vasa
Wolffskavägen 35, PB 200, 65101 Vasa
Telefonnummer: 0295 018 450 (växel)
Fax: 06-317 4817

Verksamhetsstället i Tammerfors
Uimalankatu 1, PB 272, 33101 Tammerfors
Fax: 03-3891820

Verksamhetsstället i Jyväskylä
Cygnaeuksenkatu 1, PB 41, 40101 Jyväskylä 
Fax: 014-4499750 

Samtalets pris är den normala lokalnätverksavgiften eller mobilsamtalsavgiften.

Registratur: registratur.vastra(at)rfv.fi

E-post:

fornamn.efternamn(at)rfv.fi
 

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

Genvägar