Kontaktuppgifter - Västra och Inre Finland

Öppet mån-fre kl 8.00-16.15

Huvudsverksamhetsstället i Vasa
Wolffskavägen 35, PB 200, 65101 Vasa
Telefonnummer: 0295 018 450 (växel)
Fax: 06-317 4817

Verksamhetsstället i Tammerfors
Uimalankatu 1, PB 272, 33101 Tammerfors
Fax: 03-3891820

Verksamhetsstället i Jyväskylä
Cygnaeuksenkatu 1, PB 41, 40101 Jyväskylä 
Fax: 014-4499750 

Samtalets pris är den normala lokalnätverksavgiften eller mobilsamtalsavgiften.

Registratur: registratur.vastra(at)rfv.fi

E-post:

fornamn.efternamn(at)rfv.fi

Använd skyddad förbindelse, om du sänder material som innehåller uppgifter som ska bevaras eller som annars är känsliga. Observera att den skyddade förbindelsen fungerar enbart med nedan angivna adress.  Skyddad e-post

Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.

E-postbilagorna får vara högst 20 MB

Om du kontaktar regionförvaltningsverket per e-post och bifogar filer till meddelandet får bilagorna vara högst 20 megabyte (MB) per e-postmeddelande. Om bilagorna är större än det här måste man göra filerna mindre eller skicka bilagorna i flera e-postmeddelanden. Du kommer väl ihåg att det är avsändaren som ansvarar för att ett e-postmeddelande kommer fram till myndigheten (8 § i lagen om elektronisk kommunikation).

Uppdaterad

Genvägar