Verkets ledning - Västra och Inre Finland

Verkets telefonväxel: 0295 018 450

Överdirektör Marko Pukkinen

Överdirektörens sekreterare Elisabet Heinrich, tel. 0295 018 511

E-post: fornamn.efternamn(at)rfv.fi

Ansvarsområdenas ledning

Basservicen, rättsskyddet och tillstånden:
Direktör Leena Laajala, tel. 0295 018 549

Räddningsväsendet och beredskapen:
Direktör Tarja Wiikinkoski, tel. 0295 018 800

Miljötillstånden:
Direktör Tarja Savea-Nukala, tel. 0295 018 777

Arbetarskyddet:
Direktör Jouni Kallioluoma

Undervisnings- och kulturväsendet
Direktör Marja-Liisa Keski-Rauska, tel. 0295 018 815

Den svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet:
Direktör Marianne West-Ståhl, tel. 0295 018 623

Kommunikation

Informationschef Annette Rinne, tel. 0295 018 492
viestinta(at)avi.fi

 

Uppdaterad

Oikopolut

lomakkeet