Verksamhetsställen och ärenden - Västra och Inre Finland

Verksamhetsställen

Huvudsverksamhetsstället i Vasa
Wolffskavägen 35, PB 200, 65101 Vasa
Fax: 06-317 4817

Verksamhetsstället i Tammerfors
Yliopistonkatu 38, PB 272, 33101 Tammerfors
Fax: 03-3891820

Verksamhetsstället i Jyväskylä
Hannikaisenkatu 47, PB 41, 40101 Jyväskylä 
 

Ärenden som gäller arbetarskydd

Arbetarskyddet har en gemensam postadress:
Ansvarsområdet för arbetarskydd
PB 272
33101 Tammerfors

Huvudverksamhetsstället i Vasa
Wolffskavägen 35

Verksamhetsstället i Tammerfors
Yliopistonkatu 38

Verksamhetsstället i Jyväskylä
Hannikaisenkatu 47

Verksamhetsstället i Seinäjoki
Torikatu 16

Verksamhetsstället i Karleby
Pitkänsillankatu


Ärenden som gäller miljötillstånd

Huvudverksamhetsstället i Vasa
Wolffskavägen 35, PB 200, 65101 Vasa

Verksamhetssället i Tammerfors
Yliopistonkatu 38, PB 272, 33101 Tammerfors

Verksamhetsstället i Jyväskylä
Hannikaisenkatu 47, PB 41, 40101 Jyväskylä

Verksamhetsstället i Karleby
Pitkänsillankatu 15, 67100 Karleby
 

Ärenden som gäller miljöhälsa

Huvudverksamhetsstället i Vasa
Wolffskavägen 35, PB 200, 65101 Vasa

Verksamhetssället i Tammerfors
Yliopistonkatu 38, PB 272, 33101 Tammerfors

Verksamhetsstället i Jyväskylä
Hannikaisenkatu 47, PB 41, 40101 Jyväskylä

Verksamhetsstället i Seinäjoki
Torikatu 16, 60100 Seinäjoki
 

Ärenden som gäller den svenskspråkiga undervisningen:

Huvudverksamhetsstället i Vasa
Wolffskavägen 35, PB 200, 65101 Vasa

Verksamhetsstället i Helsingfors
Bangårdsvägen 9, PB 110, 00520 Helsingfors

Verksamhetsstället i Åbo
Självständighetsplan 2, PB 22, 20801 Åbo

Uppdaterad