Kontaktuppgifter - Västra och Inre Finland


Huvudsverksamhetsstället i Vasa
Wolffskavägen 35, PB 200, 65101 Vasa

Telefonnummer: 0295 018 450 (växel)
Fax: 06-317 4817

Öppet mån-fre kl 8.00-16.15

Registratorskontoret: registratur.vastra(at)rfv.fi

Samtalets pris är den normala lokalnätverksavgiften eller mobilsamtalsavgiften.

E-post: fornamn.efternamn(at)rfv.fi

Använd skyddad förbindelse, om du sänder material som innehåller uppgifter som ska bevaras eller som annars är känsliga. Observera att den skyddade förbindelsen fungerar enbart med nedan angivna adress.  Skyddad e-post

Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.

E-postbilagorna får vara högst 20 MB

Om du kontaktar regionförvaltningsverket per e-post och bifogar filer till meddelandet får bilagorna vara högst 20 megabyte (MB) per e-postmeddelande. Om bilagorna är större än det här måste man göra filerna mindre eller skicka bilagorna i flera e-postmeddelanden. Du kommer väl ihåg att det är avsändaren som ansvarar för att ett e-postmeddelande kommer fram till myndigheten (8 § i lagen om elektronisk kommunikation).

Uppdaterad

Genvägar

lomakkeet