Blå boken - Västra och Inre Finland

Öppna Blå boken

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har som uppgift att främja välbefinnandet. Det verkställs på många sätt av de olika ansvarsområdena. En väsentlig del av medborgarens välbefinnande är säkerheten. Regionförvaltningsverkets kärnprocesser siktar på att skapa ett välmående, säkert och jämställt samhälle.

Under 2012 har tyngdpunkten legat speciellt i säkerhetstemat. Regionförvaltningsverkens uppgift är att samordna den inre säkerhetens verksamheter inom sitt verksamhetsområde. I bakgrunden finns säkerhetsstrategin för samhället från 2010 och Jyrki Katainens regeringsprogram. Till det viktigaste temat i det regionala programmet för den inre säkerheten, dvs. den övergripande säkerhetsstrategin för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, valdes unga människors livshantering och hur utslagning kan förebyggas på lång sikt.

Med Blå bokens värden förstärks unga människors livshantering

Vad kan man då göra? När problemet dryftades kom man till att man kan åstadkomma en ändring endast genom att påverka värdena. Utgående från detta inleddes värdeprocessen Blå boken, som utvidgas till hemmen, alla skolstadier, fritidssektorn och arbetslivet. Idén ligger i att stärka barns och ungdomars livshantering och i anknytning till detta utveckla bedömningen av livshanteringsfärdigheterna som ett komplement till PISA-bedömningen. Målet är att lyfta frågan högst upp i samhällsdiskussionen, stärka partnerskapet i uppfostringen samt att skapa verktyg för uppfostrarna och arbetslivet. Allt detta realiseras mycket enkelt genom att stärka värdegrunden.

Vi har utmanat centralorterna inom Västra och Inre Finlands område att delta och har fått positiva svar. Utöver de stora städerna deltar också små kommuner, myndigheter och andra aktörer. Vasa Sport har redan gått ut som fanbärare och är med i Blå bokens värdeprocess. För fritidssektorn inhämtade vi lärdom från Brynäs IF i Sverige, som på ett år steg från botten till svensk mästare tack vare sina värden, Brynäs andan.

100 000 unga människor hotas av utslagning

Enligt vissa beräkningar är idag upp till 100 000 unga människor utslagna eller hotas av utslagning. Fenomenet ökar trots talrika goda projekt och åtgärder. Kommunernas kostnadstryck är enormt: en utslagen ungdom kostar samhället under sin livstid 1 miljon euro, varför kommunernas kostnader i anknytning till marginalisering är enorma och stiger hela tiden. Finland har som samhällsekonomi inte råd att förlora en enda ung människa. För kommunerna är det frågan om en direkt besparing.

Med samhällets värdeprocess väntar man sig påtagliga besparingar redan på fem år. Arbetslivets fördelar är självklara: varje ung människa som har rätt attityd, den grundläggande livshanteringen i skick och gediget kunnande behövs på jobb.

Närmare information: utvecklings- och strategichef Marja-Riitta Vest, tfn 0295 018 507, marja-riitta.vest(a)avi.fi

Uppdaterad