Organisation - Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland är leds av en överdirektör.Regionförvaltningsverket har cirka 300 anställda. Huvudkontoret ligger i Vasa och de övriga kontoren i Tammerfors och Jyväskylä. Regionförvaltningsverket har också personal i Seinäjoki, Karleby, Åbo och Helsingfors.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har fem ansvarsområden:

  • basservice, rättsskydd och tillstånd
  • räddningsväsendet och beredskap
  • undervisnings- och kulturväsendet
  • miljötillstånd
  • arbetarskydd.

Vid regionförvaltningsverket finns också en enhet för förvaltningstjänster och den svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet.

 

 

 

 

Uppdaterad