Utlåtanden - Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland deltar aktivt i det riksomfattande utvecklings- och lagstiftningsarbetet och genom remissförfarandet också i det regionala och lokala utvecklingsarbetet. Alla utlåtanden från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland finns här på webbplatsen.

Ytterligare information: utvecklings- och strategichef Marja-Riitta Vest, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 507

 

Utlåtanden från RFV i Västra och Inre Finland 2015

Januari 2015

Utlåtanden 2014

Februari

Mars

April

Maj

Augusti

Oktober

November

Uppdaterad

Utlåtandearkiv

lomakkeet