Faktureringsadress - Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland hanterar och arkiverar sina inköpsfakturor enbart som e-fakturor. Vi ber er därför skicka fakturorna som e-fakturor genom OpusCapita Groug Ab, som är statsförvaltningens e-fakturaoperatör.

Adress för e-fakturor/EDI-kod: 00372284140936401
FO-nummer: 2284140-9
Momsnummer: FI22841409
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Ab): E204503 

Verksamhetsenhetskod och beställarens namn anges som referens på fakturan.

I fortsättningen återsänder vi pappersfakturor som obetalda.

Om ni inte har ett system som genererar e-fakturor, kan ni använda den tillsvidare avgiftsfria e-faktureringstjänsten Basware (Supplier Portal) som staten tillhandahåller för att sammanställa och sända en e-faktura.  Anvisningar om inloggningen på och användningen av e-faktureringstjänsten finns på adressen https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/natfakturering/.

Vid frågor om användningen får ni hjälp av Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet), telefon: 029 556 3700 (samtalsavgiften är lna/msa) och e-post: verkkolaskutus(at)palkeet.fi. Användningen av Basewares portal upphör 31.12.2019.

Tillsammans med e-fakturorna tar vi också emot elektroniska bilagor till e-fakturorna. Det rekommenderade filformatet för bilagorna är pdf.

Vi tar inte emot fakturor som sänts per e-post eftersom dessa inte är e-fakturor.

Regionförvaltningsverkens köp av tjänster av en enskild näringsidkare eller firma (pdf)

Ytterligare information: talous(at)avi.fi
Uppdaterad