Illustrerande bild - Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Verket omfattar landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten