Illustrerande bild - Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Verket omfattar landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Wolffskavägen 35
PB 200, 65101 Vasa

registratur.vastra(at)rfv.fi

Telefonväxel: 0295 018 450

Öppet: mån-fre kl 8.00 - 16.15