Kontaktuppgifter - Östra Finland

 
Öppet mån-fre klo 8.00-16.15
Telefonväxel: 0295 016 800
 
Samtalets pris är den normala lokalnätverksavgiften eller mobilsamtalsavgiften.

Registratorskontoret: kirjaamo.ita(at)avi.fi
 

Huvudverksamhetsstället i S:t Michel
Maaherrankatu 16 
PB 50, 50101 S:t Michel

Verksamhetsstället i Joensuu
Torikatu 36
PB 94, 80101 Joensuu

Verksamhetsstället i Kuopio
Hallituskatu 12-14
PB 1741, 70101 Kuopio

E-postadresser

Den officiella adminstrativa e-postadressen ock kundrådgivning: kirjaamo.ita(at)avi.fi
Personalens e-postadresser bildas på följande sätt: fornamn.efternamn(at)avi.fi

Använd skyddad förbindelse, om du sänder material som innehåller uppgifter som ska bevaras eller som annars är känsliga. Observera att den skyddade förbindelsen fungerar enbart med nedan angivna adress.  Skyddad e-post

Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.

Faktureringsadress

Adress för nätfakturor (EDI-kod): 00371094822536301
Operatör för nätfakturor: OpusCapita Solutions Oy, förmedlarkod: E204503. 
FO-nummer: 1094822-5
Momskod: FI 10948225

Ämbetsverkets ledning

överdirektör Sirkka Jakonen

Information och kommunikation

viestinta(at)avi.fi
Auli Posti, p. 0295 016 854
 

Uppdaterad

Oikopolut

På andra webbplatser