Kontaktuppgifterna - Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Birger Jaarlin katu 15
PB 150, 13101 Tavastehus
 

Telefonväxel 0295 016 000
Öppet: mån-fre kl. 8.00–16.15
Telefonsamtalets pris är den normala lokalnätverks- / mobilsamtalsavgiften.
Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn(at)rfv.fi

Den officiella administrativa e-postadressen och kundrådgivning: registratur.sodra(at)rfv.fi

Använd skyddad förbindelse, om du sänder material som innehåller uppgifter som ska bevaras eller som annars är känsliga. Observera att den skyddade förbindelsen fungerar enbart med nedan angivna adressSkyddad e-post

Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.


Registraturen tar emot officiella dokument, registrerar dem i sitt system för ärendehantering och informerar om vilken myndighet som handhar ärendet.

E-post (arbetarskydd): tyosuojelu.etela(at)avi.fi
E-post (miljötillstånd): ymparistoluvat.etela(at)avi.fi
E-post (kommunikationsenheten): viestinta(at)avi.fi

E-postbilagorna får vara högst 20 MB
Om du kontaktar regionförvaltningsverket per e-post och bifogar filer till meddelandet får bilagorna vara högst 20 megabyte (MB) per e-postmeddelande. Om bilagorna är större än det här måste man göra filerna mindre eller skicka bilagorna i flera e-postmeddelanden. Du kommer väl ihåg att det är avsändaren som ansvarar för att ett e-postmeddelande kommer fram till myndigheten (8 § i lagen om elektronisk kommunikation).

 

Uppdaterad