Verksamhetsområde - Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är verksamt i ett område som omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Verket handhar också om miljötillstånden inom verksamhetsområdet som tillhör Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland (Egentliga Finland och Satakunta). Våra verksamhetsställen ligger belägna i Tavastehus, Kouvola och Helsingfors. Därtill har ämbetsverket personal i Villmanstrand, Lahtis, Åbo, Tammerfors, Borgå, Kemi och Kuopio.

På verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns:

 • ca 2,26 miljoner invånare
 • ca 34 000 km2 areal
 • 64 kommuner
 • 12 ekonomiska regioner
 • 5 landskapsförbund
 • 5 polisinrättningar
 • 8 räddningsverk
 • 1 nödcentraler
 • 5 hälsovårdenheter
 • 3 näringslivs-, trafik- och miljöcentraler
 • ca 121 000 arbetsplatser
 • ca 1,1 miljon sysselsatta
 • ca 40 % av landets företag
 • 7 universitet och högskolor
Uppdaterad