Regionförvaltningsverket i Södra Finlands handläggningstider

Enligt 23 a § i förvaltningslagen (9.5.2014/368) ska en myndighet för de centrala ärendegrupperna inom sitt verksamhetsområde ange förväntad handläggningstid för sådana ärenden som myndigheten avgör genom förvaltningsbeslut och som kan inledas endast på initiativ av en part. De förväntade handläggningstiderna inom de olika enheterna vid ansvarsområdet för Basservicen, rättsskyddet och tillstånden är följande:


Rättsskyddsenheten:

 • Ansökningar om förordnande av särskild granskning: 11 mån.
 • Ansökningar om sammankallande av bolagsstämma: 8 veckor


Alkoholförvaltningsenheten:

 • Ansökningar om serverings- och detaljhandelstillstånd för alkohol: 1 mån.


Näringstillsynsenheten:

 • Registrering av fastighetsförmedlingar: 1 vecka
 • Ansökningar om koncession för indrivningsverksamhet: 1 vecka


Rättsskyddsenheten:

 • Ansökningar om förordnande av särskild granskning: 11 mån.
 • Ansökningar om sammankallande av bolagsstämma: 8 veckor


Socialvårdsenheten:

 • Tillståndsansökningar och ändringar av privata socialserviceproducenters tillstånd: 2 mån.
 • Rättelseyrkanden och besvär gällande specialomsorger om utvecklingsstörda: 8 mån.


Hälsovårdsenheten:

 • Ansökningar gällande tillstånd för privata hälsovårdsproducenter: 2 mån.


Miljö- och hälsoskyddsenheten:

 • Ansökningar om undantagstillstånd för hushållsvatten: 4 mån.
 • Ansökningar om djurtransporttillstånd: 1 mån.
 • Ansökningar om djurtransporttillstånd och godkännande av transportmedel: 3 mån
 • Ansökningar om kompetensbevis för transport av djur: 14 d
 • Ansökningar om projektgodkännande (användning av djur för vetenskapliga ändamål eller inom undervisning): 2 mån

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad