Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Birger Jaarlin katu 15
PB 150, 13101 Tavastehus

registratur.sodra(at)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000
Telefax 0295 016 661
Öppet: mån-fre kl. 8.00–16.15

RFV i Twitter