Uträtta ärenden hos oss

Regionförvaltningsverket (RFV) ger information och råd i olika förvaltningsfrågor och i hur man skall gå till väga. Råden kan gälla RFV:s tjänster och om anhängiggörande, utredning och förfarande som gäller ärenden som hör till RFV:s uppgifter. Informationen är kostnadsfri.

RFV är öppet vardagar kl. 8.00 - 16.15.

Man kan kontakta oss:

  • per telefon

Samtalets pris är den normala lokalnätverksavgiften eller mobilsamtalsavgiften. 

  • per post genom att kontakta den adress verket uppgett
  • via e-mail

När man skickar e-post skall man beakta att e-postmeddelandena inte skyddas när de ankommer till RFV, och därför är informationen i meddelandena inte skyddad mot att läsas avb utomstående. Det rekommenderas inte att man använder e-post då man skickar sekretessbelagd information.

Skyddad förbindelse

Använd skyddad förbindelse, om du sänder material som innehåller uppgifter som ska bevaras eller som annars är känsliga. Observera att den skyddade förbindelsen fungerar enbart med nedan angivna adress.

Skyddad e-post

Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.
 

E-postbilagorna får vara högst 20 MB
Om du kontaktar regionförvaltningsverket per e-post och bifogar filer till meddelandet får bilagorna vara högst 20 megabyte (MB) per e-postmeddelande. Om bilagorna är större än det här måste man göra filerna mindre eller skicka bilagorna i flera e-postmeddelanden. Du kommer väl ihåg att det är avsändaren som ansvarar för att ett e-postmeddelande kommer fram till myndigheten (8 § i lagen om elektronisk kommunikation).

Registratorskontoret sänder under ämbetsverkets öppethållningstid ett meddelande om att meddelandet har kommit fram.

  • genom att personligen besöka regionförvaltningsverket

I samband med ett besök, kommer man alltid överens om besöket på förhand. Be om tilläggsinformation av telefonväxeln på det RFV som finns på det område där du bor.

Arbetarskyddsmyndighetens gemensamma nationella telefonrådgivning på telefonnumret 0295 016 620 ger råd och anvisningar i frågor som gäller säkerheten och hälsan i arbetet och anställningsvillkor. Närmare information på sidan Telefonrådgivning.

De kontaktuppgifter och uppgifter om hur man uträttar sitt ärende hos RFV åpå en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Genvägar upp till höger på sidan.  

Uppdaterad