› Tillbaka till den grafiska version

Tjänster via nätet


Möjligheterna att uträtta ärenden elektroniskt hos statsförvaltningen ökar hela tiden. En del av regionförvaltningsverkens blanketter kan fyllas i, sparas och skickas elektroniskt. För att skicka iväg en elektronisk blankett ska den undertecknas elektroniskt.


AVI Chat öppen 11 - 14.5 kl. 13 - 16.15

I chatten svarar vi på frågor om ansökan om statsunderstöd för idrottsföreningar som ordnar distans - eller digitalträning.

AVI Chat (Idrott)-sidan


Regionförvaltningens e-tjänst

I regionförvaltningens e-tjänst finns e-tjänsten för miljöärenden och söktjänsten för statsunderstöd inom biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendena. I e-tjänsten kan man sköta ärenden i ett företags/en sammanslutnings namn eller som privatperson.

I den nya söktjänsten loggar man in i med sina egna inloggningsuppgifter (t.ex. med webbankskoder eller mobilcertifikat) och upprättar ansökan elektroniskt för sin organisations räkning. När ansökan är färdig och har skickats till myndigheten, registreras den omedelbart som inkommen. Ansökan behöver inte skickas in separat i pappersformat eller per e-post.

Guider och material

Elektronisk ärendehantering för hälso- och socialvårdstjänster


Elektronisk ärendehantering (valvira.fi)

E-tjänsten är avsedd för privata producenter av hälso- och socialvårdstjänster och självständiga yrkesutövare med tillstånd antingen av Valvira eller av regionförvaltningsverket. E-tjänsten vidarebefordrar ansökan till den behöriga tillståndsmyndigheten för handläggning.

E-tjänsten medför lättnader för sökanden. I den kan man:

  • ansöka om nytt tillstånd att producera privata social- och hälsovårdstjänster
  • ansökan om ändring av tillståndet i samband med ändringar i tjänsteproduktionen
  • göra en anmälan som hänför sig till tillståndet
  • göra anmälan till regionförvaltningsverket om självständig yrkesutövning inom hälso- och sjukvården
  • enkelt följa behandlingen av sin ansökan eller anmälan.

Även beslut och uppgifter om registrering sänds via det elektroniska systemet.

Om e-tjänsten inte kan användas skickas handlingarna skriftligen till regionförvaltningsverket i den egna regionen.

 

Blanketter

Genom att trycka på rubriken Blanketter hittar du regionförvaltningsverkets blanketter.

Läs mer Minimera

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta