Tjänster via nätet

Möjligheterna att uträtta ärenden elektroniskt hos statsförvaltningen ökar hela tiden. En del av regionförvaltningsverkens blanketter kan fyllas i, sparas och skickas elektroniskt. För att skicka iväg en elektronisk blankett ska den undertecknas elektroniskt.

* Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland erbjuder service via chatt

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har öppnat en chatt dit man kan vända sig om man har frågor om den verksamhetsberättelse som privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster ska lämna in. Chatten servar kunder från Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Chatten är öppen vardagar under perioden 12–23 februari, kl. 12–14. Övriga tider kan du lämna ett meddelande via chatten. Vi besvarar det så fort vi kan.

Klienten sköter ärendet i regel anonymt på chatten men kan om hen vill uppge sina kontaktuppgifter och få eventuella preciseringar på sina frågor per e-post.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland svarar på frågor om verksamhetsberättelseärenden också per e-post på adressen ammatinharjoittajat.lansi@avi.fi.

Länk till chatten

****


Regionförvaltningens e-tjänst

I regionförvaltningens e-tjänst finns e-tjänsten för miljöärenden och söktjänsten för statsunderstöd inom biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendena. I e-tjänsten kan man sköta ärenden i ett företags/en sammanslutnings namn eller som privatperson.

I den nya söktjänsten loggar man in i med sina egna inloggningsuppgifter (t.ex. med webbankskoder eller mobilcertifikat) och upprättar ansökan elektroniskt för sin organisations räkning. När ansökan är färdig och har skickats till myndigheten, registreras den omedelbart som inkommen. Ansökan behöver inte skickas in separat i pappersformat eller per e-post.

Blanketter

Genom att trycka på rubriken Blanketter hittar du regionförvaltningsverkets blanketter.

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela