Tjänster via nätet

Möjligheterna att uträtta ärenden elektroniskt hos statsförvaltningen ökar hela tiden. En del av regionförvaltningsverkens blanketter kan fyllas i, sparas och skickas elektroniskt. För att skicka iväg en elektronisk blankett ska den undertecknas elektroniskt.


Regionförvaltningens e-tjänst

I regionförvaltningens e-tjänst finns e-tjänsten för miljöärenden och söktjänsten för statsunderstöd inom biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendena. I e-tjänsten kan man sköta ärenden i ett företags/en sammanslutnings namn eller som privatperson.

I den nya söktjänsten loggar man in i med sina egna inloggningsuppgifter (t.ex. med webbankskoder eller mobilcertifikat) och upprättar ansökan elektroniskt för sin organisations räkning. När ansökan är färdig och har skickats till myndigheten, registreras den omedelbart som inkommen. Ansökan behöver inte skickas in separat i pappersformat eller per e-post.

Blanketter

Genom att trycka på rubriken Blanketter hittar du regionförvaltningsverkets blanketter.

Uppdaterad