Genomförande av utvärderingen

Utvärderingen som görs vartannat år är uppdelad i en utvärdering av den riksomfattande tillgången till basservice och regionala utvärderingar. Den riksomfattande utvärderingen färdigställs före de regionala utvärderingarna.

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad