Serveringstillstånd

För att inleda serveringsverksamhet ska restauranginnehavaren söka om och få serveringstillstånd. Serveringstillståndet beviljas på skriftlig ansökan av regionförvaltningsverket (RFV) i den region där serveringsstället är beläget. Tillstånd beviljas tills vidare, för viss tid eller tillfälligt. Grunderna för beviljande av tillstånd fastställs i alkohollagen och de gäller också då tillståndshavaren byts.

Enligt lagen beviljas serveringstillstånd en myndig sökande som inte har försatts i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som har den tillförlitlighet som krävs för servering av alkoholdrycker. Sökanden ska dessutom ha behövliga ekonomiska och yrkesmässiga förutsättningar.

Den genomsnittliga handläggningstiden för tillståndsansökan är ca 30 dygn, men man bör ändå reservera ca 1–2 månader för handläggningen. Servering utan ändamålsenligt serveringstillstånd eller med ett serveringstillstånd som beviljats den tidigare företagaren är lagstridigt. En näringsidkare som beviljats serveringstillstånd för ett visst ställe kan inte inleda servering av alkoholdrycker på ett annat serveringsställe innan han eller hon fått serveringstillstånd för det andra stället.

Innehavaren av serveringstillstånd är skyldig att meddela RFV om det sker ändringar i ägandeförhållandena eller på serveringsstället.

 

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

Genvägar