Servering

På ett serveringsställe får man servera och förtära mot betalning endast alkoholdrycker som lagligt levererats till serveringsstället. Servering och förtäring av en kunds egna alkoholdrycker på serveringsstället är förbjudet.

Alkoholdryckerna ska alltid köpas med det tillståndsnummer som beviljats restaurangen. Tillståndshavaren får inte med sitt tillståndsnummer köpa alkoholdrycker för tillställningar som ordnas på en annan plats än på serveringsstället.

Tillståndshavaren ska registrera försäljningen kontovis så att försäljningsuppgifterna fås för kvartalsrapporten som ska skickas till tillståndsmyndigheten. Vid en eventuell inspektion av restaurangen ska serveringstillståndets innehavare med verifikat kunna visa att alkoholdryckerna på serveringsstället är anskaffade på lagligt sätt.

Alkoholdrycker får inte serveras på kredit, mot pant eller genom byteshandel. Servering på kredit till en privatperson är tillåtet endast med kreditsystem som Valvira godkänt. Tillståndshavaren får inte låna egna eller restaurangens pengar åt en kund i den avsikt att kunden ska kunna köpa alkoholdrycker. Enligt rättspraxis tolkas detta som förbjuden försäljning på kredit.

Till kunden ska, utan att han eller hon ber om det, ges en räkning eller något annat verifikat – också vid servering på tillfälliga evenemang om inte tillståndsmyndigheten genom ett skriftligt beslut beviljat befrielse från detta.

Av alkoholdrycker får endast en basportion i taget serveras. Det är förbjudet att servera dubbla portioner, även i två separata glas samtidigt. Undantagsvis får i samband med måltider flera alkoholdrycker serveras samtidigt. Sällskap får serveras också flaskvis. Serveringsstället ska ha ett tillräckligt sortiment av alkoholfria drycker till skäliga priser.

Alkoholdrycker får inte serveras till den som inte fyllt 18 år, till en person som uppträder störande eller till en person som är uppenbart berusad. Alkoholdrycker får inte serveras om det finns anledning att befara alkoholmissbruk. Som alkoholmissbruk räknas också att ge serverade drycker åt minderåriga.

Uppdaterad