Regional verksamhet

Arbetsgrupperna som leds av regionförvaltningsverket (RFV) har planerat det regionala verkställandet av programmet för den inre säkerheten enligt statsrådets beslut.

Planerna innehåller en beskrivning av den regionala säkerhetssituationen och specialfrågor samt ett program för förverkligandet av de riksomfattande åtgärderna inklusive indikatorer för uppföljning.

 

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela