› Tillbaka till den grafiska version

Regionala idrottsrådet

I anslutning till regionförvaltningsverken verkar regionala idrottsråd som har tillsatts av landskapsförbundet. Om regionförvaltningsverket handhar idrottsärenden inte bara inom sitt eget verksamhetsområde utan även inom andra regionförvaltningsverks verksamhetsområden, tillsätts idrottsrådet gemensamt av de landskapsförbund vilkas områden utgör det utvidgade verksamhetsområdet.
 

Det regionala idrottsrådet består av en ordförande och 6–12 medlemmar. I idrottsrådet ska olika verksamhetsområden inom idrottskulturen, medborgarorganisationerna inom idrottskulturen och kommunerna vara företrädda och regionala och språkliga synpunkter beaktas. Medlemmarna i det regionala idrottsrådet ska vara personer som är förtrogna med idrottspolitik eller olika områden inom idrotten.
Det regionala idrottsrådets uppgift är att behandla frågor som med tanke på idrott och idrottspolitik är vittsyftande och principiellt viktiga, såsom att

•    ge utlåtanden till regionförvaltningsverket om understödsansökningar som gäller anläggande av idrottsanläggningar
•    ge utlåtanden till regionförvaltningsverket om förslag till finansieringsplaner som gäller anläggande av idrottsanläggningar
•    ta initiativ till och ge utlåtanden i frågor som gäller idrottspolitik och som främjar det regionala idrottsväsendet
•    delta i sådana uppgifter i anslutning till det internationella idrottssamarbetet som ministeriet bestämmer.

Tietoa alueelta

IDROTTSRÅDET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND ÅREN 2014-2017

Ordförande             

Aluejohtaja (Hämeen Liikunta ja urheilu) Ari Koskinen, Valkeakoski

 

Medlemmar

Södra Österbotten

Vapaa-aikatoimen johtaja Paula Kallionpää, Kauhajoki

Valtiotieteiden kand. Olli-Pekka Karjalainen, Seinäjoki

Apulaisrehtori Tapio Korjus, Lapua

Mellersta Österbotten     

Lähihoitaja Tiina Koskela, Halsua

Koordinaattori Timo Virolainen, Kokkola

Mellersta Finland

Opiskelijoiden liikuntaliiton pj. Hanna Huumonen, Jyväskylä

Maakuntahallituksen jäsen Mika Kyrö, Jämsä

Aluejohtaja (Keski-Suomen liikunta) Petri Lehtoranta, Jyväskylä

Liikuntatieteiden opiskelija Jonna Temonen, Jyväskylä

Birkaland

Aluejohtaja (Hämeen Liikunta ja urheilu) Ari Koskinen, Valkeakoski

Sosiaalijohtaja Taina Niiranen, Parkano

Luokanopettaja Päivi Savolainen, Kangasala

Kehitysjohtaja Harri Talonen, Tampere

Sopimustoimitsija Esko Vatanen, Tampere

Österbotten                               

Liikuntasihteeri Jan-Erik Bergman, Närpiö

Luokanopettaja Monica Grankulla-Häggblom, Pietarsaari

Piirijohtaja (SPL:n Vaasan piiri) Jukka Rautakorpi, Vaasa

                                 


Läs mer Minimera

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

på andra webbbplatser

regionala länkar

Det finns ingen ytterligare regional information om detta