› Tillbaka till den grafiska version

Regionala idrottsrådet

I anslutning till regionförvaltningsverken verkar regionala idrottsråd som har tillsatts av landskapsförbundet. Om regionförvaltningsverket handhar idrottsärenden inte bara inom sitt eget verksamhetsområde utan även inom andra regionförvaltningsverks verksamhetsområden, tillsätts idrottsrådet gemensamt av de landskapsförbund vilkas områden utgör det utvidgade verksamhetsområdet.
 

Det regionala idrottsrådet består av en ordförande och 6–12 medlemmar. I idrottsrådet ska olika verksamhetsområden inom idrottskulturen, medborgarorganisationerna inom idrottskulturen och kommunerna vara företrädda och regionala och språkliga synpunkter beaktas. Medlemmarna i det regionala idrottsrådet ska vara personer som är förtrogna med idrottspolitik eller olika områden inom idrotten.
Det regionala idrottsrådets uppgift är att behandla frågor som med tanke på idrott och idrottspolitik är vittsyftande och principiellt viktiga, såsom att

•    ge utlåtanden till regionförvaltningsverket om understödsansökningar som gäller anläggande av idrottsanläggningar
•    ge utlåtanden till regionförvaltningsverket om förslag till finansieringsplaner som gäller anläggande av idrottsanläggningar
•    ta initiativ till och ge utlåtanden i frågor som gäller idrottspolitik och som främjar det regionala idrottsväsendet
•    delta i sådana uppgifter i anslutning till det internationella idrottssamarbetet som ministeriet bestämmer.

Tietoa alueelta

Regionala idrottsrodet 2019

Ordförande      Ossi Savolainen

Medlemmar       Päivi Ahlroos-Tanttu
                             Helena Forsbäck-Turunen
                             Kalevi Ikonen
                             Pauliina Jolanki
                             Lasse Mikkelsson
                             Ari Pietarinen

                             Kirke Roos
                             Petri Tarkiainen
                             Arto Virtanen

 

Sekreterare   Ilpo Piri

Ytterligare information: överinspektör Ilpo Piri tel. 0295 016 559


Uppdaterad

på andra webbbplatser