Regionala idrottsrådet

I anslutning till regionförvaltningsverken verkar regionala idrottsråd som har tillsatts av landskapsförbundet. Om regionförvaltningsverket handhar idrottsärenden inte bara inom sitt eget verksamhetsområde utan även inom andra regionförvaltningsverks verksamhetsområden, tillsätts idrottsrådet gemensamt av de landskapsförbund vilkas områden utgör det utvidgade verksamhetsområdet.
 

Det regionala idrottsrådet består av en ordförande och 6–12 medlemmar. I idrottsrådet ska olika verksamhetsområden inom idrottskulturen, medborgarorganisationerna inom idrottskulturen och kommunerna vara företrädda och regionala och språkliga synpunkter beaktas. Medlemmarna i det regionala idrottsrådet ska vara personer som är förtrogna med idrottspolitik eller olika områden inom idrotten.
Det regionala idrottsrådets uppgift är att behandla frågor som med tanke på idrott och idrottspolitik är vittsyftande och principiellt viktiga, såsom att

•    ge utlåtanden till regionförvaltningsverket om understödsansökningar som gäller anläggande av idrottsanläggningar
•    ge utlåtanden till regionförvaltningsverket om förslag till finansieringsplaner som gäller anläggande av idrottsanläggningar
•    ta initiativ till och ge utlåtanden i frågor som gäller idrottspolitik och som främjar det regionala idrottsväsendet
•    delta i sådana uppgifter i anslutning till det internationella idrottssamarbetet som ministeriet bestämmer.

regional information

Regionala idrottsrodet 2016

Ordförande    Outi Mäkelä

Medlemmar   Päivi Ahlroos-Tanttu
                         Helena Forsbäck-Turunen
                         Kalevi Ikonen
                         Pauliina Jolanki-Nurminen
                         Lasse Mikkelsson
                         Ari Pietarinen
                         Petri Tarkiainen
                         Arto Virtanen

Sekreterare   Ilpo Piri

Ytterligare information: överinspektör Ilpo Piri tel. 0295 016 559


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

på andra webbbplatser