Detaljhandel med alkoholpreparat

Fasta alkoholpreparat som innehåller högst 2,8 viktprocent etylalkohol, till exempel chokladpraliner eller glass, får säljas fritt. Detaljhandel med samt servering och marknadsföring av starkare produkter regleras av bestämmelserna i alkohollagen som gäller för alkoholdrycker, såsom till exempel åldersgränser.

Detaljhandel med och servering av alkoholdrycker som innehåller mer än 2,8 volymprocent alkohol förutsätter tillstånd, och detaljhandel med alkoholdrycker som innehåller mer än 5,5 volymprocent alkohol omfattas av alkoholbolagets ensamrätt. När alkohollagen tillämpas betraktas som preparatets alkoholhalt i volymprocent dess alkoholhalt i viktprocent.

Anvisningarna om försäljning och placering av alkoholpreparat som förutsätter detaljhandelstillstånd är under beredning.

Uppdaterad