Prissättning av alkoholdrycker

Mängdrabatter på alkoholdrycker är förbjudna. Med mängdrabatt avses att till exempel fem ciderflaskor fås till priset av fyra eller att samma öl säljs billigare i en förpackning med tolv flaskor än som en enskild flaska.

Priset på en alkoholdryck som säljs enskilt får inte vara högre än priset på en enskild dryck i ett flerpack som innehåller samma produkt. Om till exempel öl säljs i ett flerpack med 12 flaskor till ett pris på 12 euro får priset på en ölflaska som säljs enskilt i så fall inte överstiga 1 euro. Däremot kan alkoholdrycker som ingår i ett flerpack vara dyrare än alkoholdrycker som säljs enskilt.

Försäljningsstället får inte avhålla sig från att sälja produkter som säljs i flerpack enskilt. Därför är det viktigt att det finns även enskilda flaskor/burkar i närheten av flerpack. Även priserna på de enskilda produkterna ska vara synliga för kunderna.

Det är förbjudet att utanför försäljningsstället utannonsera priserbjudanden för alkoholdrycker om erbjudandet är i kraft i kortare tid än två månader. Alkoholdryckespriser som är i kraft i mindre än två månader får inte sättas upp på en dörr, ett fönster eller på gatan så att de är synliga från försäljningsställets utsida. Priserna får inte heller utannonseras t.ex. på tv, i radio, i tidningar, som utomhusreklam eller på webbsidor. Det är tillåtet att utannonsera priset på alkohol endast då erbjudandet oavbrutet är i kraft i minst två månader.

Uppdaterad