Inköp av alkoholdrycker för detaljhandel

En butik får endast sälja sådana alkoholdrycker som avses i tillståndet och som tillståndshavaren har anskaffat med butikens tillståndsnummer från en tillverkare eller partihandlare av alkoholdrycker.

Om tillståndshavaren har flera detaljhandelsställen, ska alkoholdryckerna skaffas till varje ställe med ett separat tillståndsnummer.

Tillståndshavaren får även importera alkoholdrycker för försäljning vid det egna detaljhandelsstället. Innan importen inleds ska tillståndshavaren göra en anmälan till Valvira om sin verksamhet som importör av alkoholdrycker (se närmare i Valviras anvisning "Kommersiell import av alkoholdrycker för servering eller detaljhandel").

Uppdaterad