› Tillbaka till den grafiska version

Alkoholförvaltningen

Servering, detaljhandel med och marknadsföring av alkoholdrycker – vad förändras 1.3.2018? uppdaterat 1.3.2018 (Valvira.fi)

Den nya alkohollagen träder i kraft i sin helhet 1.3.2018. Genom den nya lagen avvecklas detaljerad reglering särskilt i fråga om servering av alkoholdrycker. (Valviras nyhet)

 Infotillfälle om totalreformen av alkohollagstiftningen, videoupptagning, Vasa 22.2.2018
      Videons längd 1:50. Videon är uppdelad i flera avsnitt.
      Att ladda videon kan ta en stund.

FAQ – Frågor och svar om reformen av alkohollagen (Valvira.fi)

Regionförvaltningsverket (RFV) beviljar serverings- och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker samt övervakar serveringen av och detaljhandeln med alkohol.

Vi beviljar

RFV beviljar bland annat följande tillstånd inom sina verksamhetsområden:

  • serveringstillstånd för alkoholdrycker
  • förlängda serveringstillstånd
  • detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker
  • godkännande av Alkobutiker
  • utlämningstillstånd till Alkobutiker.

Dessutom behandlar RFV ändringar som berör serverings- och detaljhandelsställen samt innehavare av serverings- och detaljhandelstillstånd. Tillstånd med anknytning till tillverkning, partiförsäljning, industriell användning och import av alkohol beviljas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Vi övervakar

RFV övervakar serveringen av och detaljhandeln med alkohol samt reklam för alkoholdrycker och annan säljfrämjande verksamhet inom sina områden. RFV övervakar också förbudet att sälja alkoholdrycker med en alkoholhalt på minst 1,2 och högst 2,8 procent till personer under 18 år.

Vi förebygger

RFV förebygger i samarbete med Valvira förekomsten av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet inom alkoholnäringen. Målet är en fungerande marknad och att få näringsutövarna att förbinda sig att iaktta de regler och normer som styr verksamheten och som ett samhälleligt ansvar förutsätter.

Vi upprätthåller

RFV upprätthåller tillsammans med Valvira ett informationssystem om alkohol, Allu. Uppgifter om aktörer inom alkoholnäringen och alkoholtillstånd har sparats i systemet. För övervakningen samlas även uppgifter i informationssystemet om alkoholleveranser mellan tillståndshavarna samt restaurangers serveringsförsäljning och detaljhandelns försäljning. Av informationssystemets uppgifter sammanställs nationell statistik över kapacitet, försäljning och förbrukning.

Regionförvaltningsverkens verksamhet inom det regionala styrnings- och tillsynsarbetet styrs av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. Målet är en enhetlig verksamhet i hela landet.

Uppdaterad