› Tillbaka till den grafiska version

Alkoholförvaltningen

Regionförvaltningsverket (RFV) beviljar serverings- och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker samt övervakar serveringen av och detaljhandeln med alkohol.

Våra nya filmer hjälper att förstå ny alkoholserveringspraxis!

Evenemang: alkoholserveringsområde, anmälan om alkoholservering (2 filmer)

Plan för egenkontroll av alkoholserveringen (5 filmer)

Filmerna ger en fullspäckad introduktion till godkännandet av serveringsområden och egenkontrollen av alkoholserveringen. Filmerna finns med finsk och svensk text.

Vilka ändringar för den nya alkohollagen med sig? Du kan lära dig mer om detta på tio minuter genom att titta på våra informationsfilmer.

Se våra informationsfilmer om den nya alkohollagen (9 filmer)

Man får t.ex. reda på hur man ansöker om serveringstillstånd och vilken kompetens de anställda ska ha. Dessutom behandlas var alkoholen som köpts i en restaurang får drickas, om man kan servera på terrassen under den förlängda serveringstiden och vilka serveringstiderna är. Filmerna behandlar också tidsbundna serveringstillstånd, hur ett område godkänns som serveringsområde och detaljhandel med alkoholdrycker. De tar också upp planen för egenkontroll, portionsstorlekar, marknadsföring och försäljning på kredit. Filmerna har textning till svenska.

 

Vi beviljar

RFV beviljar bland annat följande tillstånd inom sina verksamhetsområden:

  • serveringstillstånd för alkoholdrycker
  • förlängda serveringstillstånd
  • detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker
  • godkännande av Alkobutiker
  • utlämningstillstånd till Alkobutiker.

Dessutom behandlar RFV ändringar som berör serverings- och detaljhandelsställen samt innehavare av serverings- och detaljhandelstillstånd. Tillstånd med anknytning till tillverkning, partiförsäljning, industriell användning och import av alkohol beviljas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Vi övervakar

RFV övervakar serveringen av och detaljhandeln med alkohol samt reklam för alkoholdrycker och annan säljfrämjande verksamhet inom sina områden. RFV övervakar också förbudet att sälja alkoholdrycker med en alkoholhalt på minst 1,2 och högst 2,8 procent till personer under 18 år.

Vi förebygger

RFV förebygger i samarbete med Valvira förekomsten av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet inom alkoholnäringen. Målet är en fungerande marknad och att få näringsutövarna att förbinda sig att iaktta de regler och normer som styr verksamheten och som ett samhälleligt ansvar förutsätter.

Vi upprätthåller

RFV upprätthåller tillsammans med Valvira ett informationssystem om alkohol, Allu. Uppgifter om aktörer inom alkoholnäringen och alkoholtillstånd har sparats i systemet. För övervakningen samlas även uppgifter i informationssystemet om alkoholleveranser mellan tillståndshavarna samt restaurangers serveringsförsäljning och detaljhandelns försäljning. Av informationssystemets uppgifter sammanställs nationell statistik över kapacitet, försäljning och förbrukning.

Regionförvaltningsverkens verksamhet inom det regionala styrnings- och tillsynsarbetet styrs av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. Målet är en enhetlig verksamhet i hela landet.

Uppdaterad