Morsdagsmedaljer

Förslag på morsdagsmedaljer gör man till regionförvaltningsverket på det område där man bor i början av november. Förslagen skriver man på ansökningsblanketten man får från RFV samt Suomi.fi-webbplatsen då man söker med sökordet kunnial1. Blanketterna lämnas in till regionförvaltningsverket på området där man bor.

På basis av RFV:s presentation, framför social- och hälsovårdsministeriet en framställning  om hederstecknen till riddarordnarna. Morsdagsmedaljerna överräcks på morsdagen på en riksomfattande fest. För festens praktiska arrangemang svarar Mannerheims barnskyddsförbund.

Medaljen beviljas för meriter som en exemplarisk fostrare av barn och ungdomar och främjare av familjeliv och föräldraskap samt i en vidare betydelse för verksamhet som på ett solidariskt sätt tryggat omsorg om andra. Syftet är att de som får morsdagsmedaljen representerar förvärvsarbetande mammor och ensamförsörjare till lantbrukarhustrur o.s.v. samt olika minoritetsgrupper, t.ex. invandrare, romer och samer. Medaljkandidaten skall vara 40 år fylld men representanterna skall representera dagens mammor även vad gäller ålder. Antalet barn är inte någon avgörande grund för att bli beviljad en morsdagsmedalj. Man kan också föreslå en adoptivmor eller fostermor skall hedras med medaljen. Morsdagsmedaljen beviljas dock inte en person som har fostran som yrke.

Riddarordnarnas kansli förutsätter att minst hälften av förslagen ska komma från kommuner, organisationer eller motsvarande samfund. Ansökningarna som lämnas av de egna barnen till kandidaten ska vara försedda med minst två tillförlitliga, av varandra oberoende förord av sådana organisationer eller andra samfund som känner familjen i fråga väl. Också andra anhöriga, bekanta och grannar kan vara initiativtagare, men förslaget ska lämnas in av en myndighet, organisation eller annan sammanslutning.
 

Regional information

Morsdagsmedaljer – Södra Finland

inspektör Päivi Åkerblom p. 0295 016 210
paivi.akerblom(at)rfv.fi


Uppdaterad

På andra webbplatser