Aktuellt

Intensivkontroll i Helsingfors hamnar: olaglig handel med sällskapsdjur fortfarande ett problem i Finland

I Finland är olaglig handel med sällskapsdjur och valpfabriker fortfarande ett problem, och endast en liten del av dem kommer till myndigheternas kännedom, bedömer länsveterinär Sari Haikka.

Miljoner delas ut – evenemanget samlade information för statsunderstödssökande

Under regionförvaltningsverkens riksomfattande understödsinfo delades information och tips för statsunderstödssökande.  Presentationsmaterial och inspelningar från evenemanget (på finska)

Regionförvaltningsverket genomför undersökning bland kunder hos vilka vi gjort tillsyns-, inspektions- eller styrningsbesök under tiden 15.10.2019 –31.12.2019

Vi önskar få höra kundernas åsikter om tillsyns-, inspektions- och styrningsbesöken som genomförts inom alkoholförvaltningen, näringstillsynen, socialvården, hälso- och sjukvården och miljö- och hälsoskyddet. Resultaten av undersökningen kommer att användas till att kundinriktat utveckla besöken.

Läs mera om regionförvaltiningsverkens pressmeddelanden, nyheter, nyhetsbrev och publikationer.