Aktuellt

Kom och testa e-tjänsten för miljö- och vattentillstånd

Vi söker kundtestare till den e-tjänst för miljö- och vattentillstånd som kommer att tas i bruk i början av 2020. 

Konsekvenserna av poststrejken för ärenden hos regionförvaltningsverken

Finlands Post- och Logistikunion PAU har meddelat om fackliga stridsåtgärder 11 - 24.11.2019. För regionförvaltningsverkens del påverkar poststrejken inte inledandet av ärenden om ärendet uträttas elektroniskt eller personligen i vårt kontor.

Intensivkontroll i Helsingfors hamnar: olaglig handel med sällskapsdjur fortfarande ett problem i Finland

I Finland är olaglig handel med sällskapsdjur och valpfabriker fortfarande ett problem, och endast en liten del av dem kommer till myndigheternas kännedom, bedömer länsveterinär Sari Haikka.

Läs mera om regionförvaltiningsverkens pressmeddelanden, nyheter, nyhetsbrev och publikationer.