Aktuellt

Läs våra svar på vanliga frågor om corona och regionförvaltningsverket på vår webbsida:

Vanliga frågor - coronaviruset COVID-19  


På social- och hälsovårdsministeriets (SHM) webbsida finns det en beskrivning av myndigheternas ansvarsfördelnin gällande bekämpningen av smittsamma sjukdomar: läs mer (stm.fi)

Regionförvaltningsverken samordnar och övervakar bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina områden. De samlar in information om beredskapen, styr och vidtar vid behov de tillsynsåtgärder som situationen kräver. På ministeriernas begäran sammanställer regionförvaltningsverken en enhetlig bild av läget i regionerna.


Regionförvaltningsverket har måndagen den 23 mars 2020 fattat beslut om att skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler i regionen ska stängas. Lokalerna kan dock undantagsvis användas för undervisning som ordnas för samtliga elever i förskoleundervisning, elever i årskurserna 1–3 i den grundläggande utbildningen, elever som fått ett beslut om särskilt stöd och sådana elever som omfattas av förlängd läroplikt. 

Pressmeddelanden 23.3.2020 (avi.fi) 

Följ aktivt med myndigheternas meddelanden om coronaviruset

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ger anvisningar om de åtgärder som krävs på grund av coronavirusepidemin. THL uppdaterar hela tiden sin webbplats med anvisningar för att förhindra smitta och senaste nytt om var sjukdomen förekommer. 

Om du har lindriga symtom på en luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber, ska du vila och stanna lugnt hemma. Hålls hemma tills symtomen gått över. Kontakta hälso- och sjukvården endast om du får allvarliga symtom såsom andnöd eller om ditt allmäntillstånd försämras. Ta kontakt per telefon så att du inte smittar andra.

Telefonrådgivning

En ny telefonrådgivning ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens nummer är 0295 535 535. Telefonrådgivningen tar emot samtal på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom. Om du misstänker smitta ska du per telefon ta kontakt med jouren vid sjukhuset eller hälsocentralen i din region.

Finlands Röda Kors har också öppnat en landsomfattande samtalstjänst där du kan diskutera oro och bekymmer som orsakats av coronavirusepidemin. De som svarar är frivilliga som utbildats för att ge psykiskt stöd, tjänsten är öppen måndagar till fredagar klockan 9−21, telefonnumret är 0800 100 200. Samtalstjänsten är gratis, servicen ges på finska.