Kuvituskuva


  

Aktuellt

Bibliotekens användare är mycket nöjda med tjänsterna

Bibliotekens användare är mycket nöjda med tjänsterna. Biblioteket har mycket (svenska svarsprocenter till höger):
- förbättrat livskvaliteten (85 % - 73 %)
- erbjudit inspiration till fritid och hobbyer (77% - 65 %)
- hjälpt att hitta behövlig information (75 % - 67 %)-
- ökat läsandet (59% - 52 %).

Diskussionsmöten om boendetjänster för rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården

Regionförvaltningsverken och Valvira ordnar sex regionala seminarier: Jyväskylä 1.10., Helsingfors 9.10., Varkaus 24.10., Åbo 30.10., Uleåborg 7.11. och Rovaniemi 4.12.

Planerna för egenkontroll inom alkoholnäringen ska vara klara före årsskiftet

Innehavare av detaljhandelstillstånd och serveringstillstånd behöver inte sända in sin plan för egenkontroll till tillståndsmyndigheten, men planen ska hållas tillgänglig för personalen som arbetar enligt planen samt för tillsynsmyndigheten.

just nu

RFV i Twitter