Aktuellt

Nytt nätverk för informationsbaserad ledning inom bibliotekssektorn

Syftet med nätverket för informationsbaserad ledning inom bibliotekssektorn är att få till stånd mer diskussion om utvecklingen av bibliotekens verksamhet och större kunskap om vad som avses med informationsbaserad ledning.

Morsdagsmedalj till 35 mammor 

På mors dag får 35 mammor morsdagsmedalj för sitt värdefulla arbete för barn och familje

 

Läs mera om regionförvaltiningsverkens pressmeddelanden, nyheter, nyhetsbrev och publikationer.