Aktuellt

Ska ni servera alkohol på en festival i sommar? – Ansök om tillstånd i tid

Skicka in ansökningarna om tillstånd för alkoholservering på sommarens evenemang till regionförvaltningsverket så fort som möjligt.

Kom med och utveckla Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet så att den passar dina behov

Delta i brainstormingen på webben senast 13 maj.

Infomöten till aktörer inom resebranschen om förnyandet av paketreselagstiftningen

Konkurrens- och konsumentverket och regionförvaltningsverken ordnar infomöten för aktörer inom resebranschen om den nya paketreselagstiftningen. Mötena hålls på finska i Rovaniemi, Tammerfors, Kuopio, Åbo, Uleåborg och Helsingfors.
 

just nu

RFV i Twitter