Aktuellt

Regionförvaltningsverket genomför undersökning bland kunder hos vilka vi gjort tillsyns-, inspektions- eller styrningsbesök under tiden 15.10.2019 –31.12.2019

Vi önskar få höra kundernas åsikter om tillsyns-, inspektions- och styrningsbesöken som genomförts inom alkoholförvaltningen, näringstillsynen, socialvården, hälso- och sjukvården och miljö- och hälsoskyddet. Resultaten av undersökningen kommer att användas till att kundinriktat utveckla besöken.

Kundservicen för miljöärenden tas i bruk på prov den 1 oktober 2019

Kunderna kan under perioden 1.10.2019 - 30.4.2020 kontakta kundservicecentralen i ärenden som gäller miljötillstånd, vattenhushållningstillstånd och tillstånds- och informationstjänsten.

Dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2020

Dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2020. Regionförvaltningsverken begär att förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2020 lämnas in senast 1.11.2019. Medaljen kan tilldelas en biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som fyllt 40 år.

Läs mera om regionförvaltiningsverkens pressmeddelanden, nyheter, nyhetsbrev och publikationer.