Aktuellt

Miljoner delas ut – evenemanget samlade information för statsunderstödssökande

Under regionförvaltningsverkens riksomfattande understödsinfo delades information och tips för statsunderstödssökande.  Presentationsmaterial och inspelningar från evenemanget (på finska)

Regionförvaltningsverket genomför undersökning bland kunder hos vilka vi gjort tillsyns-, inspektions- eller styrningsbesök under tiden 15.10.2019 –31.12.2019

Vi önskar få höra kundernas åsikter om tillsyns-, inspektions- och styrningsbesöken som genomförts inom alkoholförvaltningen, näringstillsynen, socialvården, hälso- och sjukvården och miljö- och hälsoskyddet. Resultaten av undersökningen kommer att användas till att kundinriktat utveckla besöken.

Kundservicen för miljöärenden tas i bruk på prov den 1 oktober 2019

Kunderna kan under perioden 1.10.2019 - 30.4.2020 kontakta kundservicecentralen i ärenden som gäller miljötillstånd, vattenhushållningstillstånd och tillstånds- och informationstjänsten.

Läs mera om regionförvaltiningsverkens pressmeddelanden, nyheter, nyhetsbrev och publikationer.